Primeste cele mai noi oferte in casuta de email!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii utile

 


Conditii de calatorie

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. Cetatenii romani care calatoresc, in scopuri particulare, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state, pentru care nu este necesara viza de intrare, trebuie sa prezinte la iesirea din tara:
a) asigurarea medicala;
b) biletul de calatorie dus-intors sau cartea verde a autoturismului;
c) o suma minima in valuta liber convertibila la vedere sau carti de credit pentru conturi in valuta, pentru fiecare persoana, intr-un cuantum corespunzator sumelor de referinta determinate de autoritatile nationale ale statelor de destinatie sau de tranzit, proportional cu durata sederii, dar nu mai putin de 5 zile;
d) documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate.

Art. 2. - Seful punctului de trecere a frontierei romane poate dispune intreruperea calatoriei unei persoane daca s-a constatat ca nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1.

Art. 21. - (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplica in cazul cetatenilor romani care calatoresc in tarile cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe baza de reciprocitate in domeniul sanatatii.
(2) Lista tarilor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe baza de reciprocitate in domeniul sanatatii va fi intocmita si aprobata prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului sanatatii si familiei, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 22. - Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) nu se aplica urmatoarelor categorii de persoane:
a) cetatenii romani care pleaca in strainatate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferinte, studii, manifestari cultural-sportive, a efectua o vizita pe baza de invitatie ori in situatia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite in strainatate. In aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte scopul calatoriei si asigurarea financiara a acesteia;
b) minorul sub 14 ani, inscris in pasaportul parintilor;
c) minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele/parintii care lucreaza ori sunt stabiliti in statul de destinatie;
d) cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate ca urmare a unui angajament de munca, pe baza unui permis de munca valabil pentru tara de destinatie, indiferent de durata deplasarii;
e) cetatenii romani care calatoresc in statele vecine in regim de mic trafic.
In temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime in valuta pe care cetatenii romani trebuie sa le detina la iesirea din tara, cand calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 29 septembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Cetatenii romani care calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare trebuie sa prezinte la controlul de frontiera efectuat la iesirea din tara dovada detinerii unei sume minime in valuta.
(2) Cetatenii romani care calatoresc in statele apartinand spatiului Schengen, pentru care nu este necesara viza de intrare, trebuie sa prezinte la controlul de frontiera efectuat la iesirea din tara si documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate.
(3) Suma minima in valuta pentru fiecare persoana se constituie dintr-o suma fixa de 150 euro sau echivalent, care sa acopere cheltuielile de transport pana in tara de destinatie si de intoarcere in Romania, si dintr-o suma corespunzatoare numarului de zile de sedere declarata.
(4) Cuantumul sumei minime in valuta corespunzatoare numarului de zile de sedere este urmatorul:
a) 20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 5 zile, in cazul calatoriei in fostele state socialiste pentru care nu este necesara viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale Uniunii Europene; sau
b) 30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 5 zile, in cazul calatoriei in statele din Uniunea Europeana si in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare.
(5) Dovada detinerii sumei prevazute la alin. (3) si (4) se face prin una dintre urmatoarele forme:
a) suma in valuta efectiva, sub forma bancnotelor si monedelor in circulatie;
b) cecuri de calatorie;
c) carduri cu utilizare internationala, insotite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore inaintea prezentarii la iesirea din tara;
d) alte garantii financiare cum sunt: scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetateanul roman pe teritoriul statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv; garantia legala din partea unei banci sau ordine de plata valabile, dupa caz.
(6) Sunt exceptate de la prezentarea sumei de 150 euro prevazute la alin. (3) persoanele care la iesirea din tara fac dovada achitarii integrale a cheltuielilor de transport pana in tara de destinatie si de intoarcere in Romania.
(7) Sunt exceptate de la prezentarea sumei prevazute la alin. (4) persoanele care la iesirea din tara prezinta voucherul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. (iii) sau un alt document care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - Sunt exceptate de la obligatia prezentarii dovezii detinerii sumelor prevazute la art. 1 alin. (4) persoanele care detin documentele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), lit. c) pct. (iv) si lit. d) pct. (iii), din care sa rezulte asigurarea financiara a calatoriei."

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

GHID destinat cetatenilor romani care calatoresc in strainatate - Elaborat in conformitate cu Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 900/2005 - 1

Telefoane utile:

La nivelul Politiei de Frontiera Romane exista o linie telefonica non-stop (prefix + 959 pentru judetele de frontiera si 9590 pentru Capitala), prin intermediul careia orice persoana poate semnala incidente neplacute survenite in traficul transfrontalier sau inregistrarea unor fapte care aduc atingere imaginii institutiei si implicit calitatii de functionar public cu statut special. Sesizari si reclamatii pot fi facute direct Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, accesand pagina de internet www.politiadefrontiera.ro sau la adresele de e-mail:pfr@politiadefrontiera.ro si pfr@mai.gov.ro. De asemenea, pentru sesizari privind acte de coruptie savarsite de politistii de frontiera, va puteti adresa:
- Corpului de Control al Ministrului Administratiei si Internelor tel. - 021/303.70.84;
- Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna din Ministerul Administratiei si Internelor - Bucuresti - tel. 021/315.87.52;
- Directiei Generale Anticoruptie din Ministerul Administratiei si Internelor - 021/324.12.76.

Stimati cetateni, 
Fiecare dintre noi dorim sa calatorim in strainatate, pentru a vedea lumea sau pentru a cauta o viata mai buna. O alta dorinta pe care o impartasim cu totii, aceea de a adera la Uniunea Europeana, are in buna parte aceeasi motivatie. Dorim sa aderam la Uniunea Europeana pentru a face parte din lumea civilizata si pentru a avea parte de un trai mai lipsit de griji. Dar pentru a ajunge la capatul acestui drum, trebuie sa respectam o serie de reguli, impuse de statele membre ale Uniunii, care constituie conditii obligatorii in vederea aderarii. Unele dintre aceste reguli (transpuse in legislatia romaneasca, asa cum au fost formulate in Conventia de Aplicare a Acordului Schengen si in Manualul Comun Schengen, acte obligatorii pentru Romania) sunt prezentate in acest ghid de calatorie. Pastrati cu grija documentele care va sunt cerute la Punctul de trecere a frontierei, pentru ca va vor fi solicitate, pe parcursul calatoriei, si de catre politistii din alte tari. Va rugam sa respectati aceste reguli, care nu au scopul de a va face calatoria mai dificila, cide a va proteja pe parcursul acesteia si de a asigura, prin indeplinirea conditiilor impuse, aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Va doresc o calatorie placuta si fara incidente!

Vasile Blaga, Ministrul Administratiei si Internelor

Ce trebuie sa prezentati la controlul de frontiera, pentru a calatori, in scop particular, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state, pentru care nu este necesara viza de intrare ?

• pasaport valabil;
• asigurare medicala - valabila pentru intreaga perioada de sedere in statul pe teritoriul caruia calatoreste persoana in cauza (vezi pagina 11);
• biletul de calatorie dus-intors, cartea verde a autoturismului sau sumele necesare asigurarii transportului (vezi pagina 5);
• dovada detinerii unei sume minime in valuta (vezi pagina 5);
Cetatenii romani care calatoresc in statele apartinand Spatiului Schengen (Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Luxemburg, Islanda, Danemarca) trebuie sa detina si documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate (vezi paginile 6-8).

Care este cuantumul sumei minime in valuta ?

Suma minima in valuta, pentru fiecare persoana, se constituie din:
1. 150 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, suma destinata sa acopere cheltuielile de transport pana in tara de destinatie si intoarcere in Romania;
2. o suma destinata cheltuielilor de intretinere corespunzatoare perioadei de sedere, al carui cuantum este urmatorul:
- 20 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 100 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in fostele state socialiste pentru care nu este necesara viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale U.E.;
- 30 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 150 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in statele din U.E. si in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare.

Cum faceti dovada detinerii sumelor in valuta?

Dovada detinerii sumelor in valuta se face prin una din urmatoarele forme:

• suma in valuta efectiva;
• cecuri de calatorie;
• carduri cu utilizare internationala, insotite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore inaintea prezentarii la iesirea din tara;• alte garantii financiare, cum sunt:
- scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetateanul roman pe teritoriul statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv;
- garantia legala din partea unei banci sau ordine de plata valabile, dupa caz.

Ce documente puteti prezenta in schimbul sumei destinate sa acopere cheltuielile de transport (150 euro) ?

• bilete dus-intors;
• vouchere sau alte documente care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie, cu conditia ca acestea sa includa si cheltuielile de transport.

Care sunt exceptiile de la dovada sumei destinate sa acopere cheltuielile de intretinere ?

• persoanele care prezinta la controlul de frontiera voucher sau alte documente care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie;
• persoanele care calatoresc in scop de studii sau alte forme de pregatire si detin documente din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei;
• persoanele care calatoresc in scop turistic si au invitatie din partea persoanei care gazduieste cetateanul roman, din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei;
• persoanele care detin documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate, din care rezulta asigurareafinanciara a calatoriei.
Prin ce documente justificati scopul si conditiile sederii planificate in Spatiul Schengen?

Pentru calatorii in scop profesional:

• certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din Romania, care sa ateste calitatea de comerciant; in cazul in care persoana care urmeaza sa se deplaseze in strainatate are o alta calitate in cadrul societatii decat cea care poate fi atestata prin certificat, se prezinta si o imputernicire de reprezentare din partea societatii respective sau a comerciantului;
• invitatie din partea unei firme sau autoritati la intruniri sau manifestari in scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesionala desfasurata;
• alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri sau a relatiilor avand legatura cu activitatea profesionala desfasurata;
• bilete de intrare la targuri si congrese.

Pentru calatorii in scop turistic sau particular:

• documente justificative de la structurile de primire turistice;
• confirmarea rezervarii de servicii turistice de la structurile de primire turistice din strainatate, inclusiv confirmari care privesc rezervari efectuate prin intermediul internet-ului;
• voucher, eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii;
• invitatie din partea persoanei care gazduieste cetateanul roman, in original, tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat.

Atentie! Unele state solicita ca invitatia sa corespunda anumitor reguli, care sunt obligatorii:

Pentru Spania, invitatia trebuie facuta la un notar spaniol, iar din aceasta trebuie sa rezulte in mod expres urmatoarele (orice alt tip de invitatie nefiind acceptat):

- Cel care invita sa fie cetatean spaniol sau strain cu permis de rezidenta in Spania;
- Sa nu fi invitat o alta persoana in ultimele 6 luni;
- Sa posede mijloace legale de intretinere si sa se oblige sa-i asigure persoanei invitate intretinere, cazare si asistenta sanitara;
- Se obliga sa garanteze ca persoana se intoarce in tara;
- Cel care este invitat sa nu munceasca in Spania;

Hartia invitatiei este una speciala (in lumina incidenta prezinta un desen de siguranta), care trebuie sa aiba in partea superioara centrala a paginilor stema Spaniei. Invitatia trebuie prezentata numai in original (nu se admit copii xerox sau fax) si trebuie sa fie supralegalizata in Spania, cu apostila de la Haga. Pentru Republica Federala Germania, invitatia trebuie sa contina o declaratie de preluare a cheltuielilor.

Pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire:

• confirmarea de inscriere la o institutie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari teoretice si practice;
• carnetul de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant.

Pentru calatorii in alte scopuri:

• inscrieri, programe sau alte documente care atesta faptul ca persoana urmeaza a se deplasa pentru a se înscrie sau a participa la un concurs de admitere la o institutie de invatamant in strainatate;
• confirmari de participare, bilete de intrare sau chitante, pentru manifestari politice, stiintifice sau religioase, pe cat posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele institutiei care invita si durata sederii;
• documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate.

Ce categorii de persoane sunt exceptate de la dovada sumei in valuta si a documentelor justificative in cazul calatoriei in Spatiul Schengen ?

• minorul sub 14 ani inscris in pasaportul parintilor;
• minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele / parintii care lucreaza ori sunt stabiliti in statul de destinatie. In aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare.
• cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate ca urmare a unui angajament de munca, pe baza unui permis de munca valabil pentru tara de destinatie, indiferent de durata deplasarii;
• cetatenii romani care prezinta la iesirea din tara un document oficial care atesta existenta dreptului de sedere, precum si, dupa caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decat cele membre ale Uniunii Europene, daca urmeaza sa calatoreasca direct pe teritoriul acelor state;
• cetatenii romani care calatoresc in statele vecine in regim de mic trafic;
• posesorii unui permis de sedere valabil, eliberat de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene;
Datele de contact ale ambasadelor Romaniei in:

Republica Austria
Tel: 0043-1-505.32.27; 505.16.28, e-mail:ambromviena@nextra.at

Regatul Belgiei
Tel: 0032-2-345.26.80, e-mail:secretariat@roumanieamb.be

Republica Ceha
Tel: 00420-2-575.34.210, e-mail:embroprg@mbox.vol.cz

Regatul Danemarcei
Tel: 0045-39407177; 39.46.47.17, e-mail:roemb@mail.tele.dk

Republica Elena
Tel: 0030210 677.4035, e-mail: secretariat@romaniaemb.gr

Confederatia Elvetiana
Tel: 00-41-31-352 35 22;352 53 00; e-mail: roumanie.amb@befree.ch

Republica Estonia
Tel: 00-358-9241.36.24; 00-358-9241.44.14; e-mail: romamb@clinet.fi

Republica Finlanda
Tel: 00 358 9 2414414; 2413624; e-mail: romamb@clinet.fi

Republica Franceza
Tel: 0033-1-47.05.10.46; 47.05.18.70; e-mail: secretariat@amb-roumanie.fr

Republica Federala Germania
Tel: +49-30-212.39.202; e-mail: office@rumaenische-botschaft.de

Irlanda
Tel: (00 353 1) 6681 275; e-mail: ambrom@eircom.net

Republica Italiana
Tel: 0039-06-808.45.29; e-mail: amdiroma@roembit.org

Republica Lituania
Tel: +370 (5) 2310557; 2310553; e-mail: ambromania@romania.lt

 

Marele Ducat al Luxemburgului
Tel: 00-352-455159; 00-352-455151; e-mail: ambroum@pt.lu

Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord
Tel: 0044 207 937 9666; e-mail: roemb@roemb.co.uk

Regatul Norvegiei
Tel: 0047-2244.15.12; 22.56.12.37; e-mail: romemb@tiscali.no

Republica Polona
Tel: (004822) 628.31.56; 621.59.83; e-mail: embassy@roembassy.com.pl

Republica Portugheza
Tel: 00-351-21-396.08.66; 396.88.12; e-mail: ambrom@mail.telepac.pt

Republica Slovaca
Tel: 00-421-2524.91.665; 524.93.562; e-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk; ro-economic@.sknet.sk

Republica Slovenia
Tel: 00-386-1-505.82.94; 505.73.35; e-mail: embassy.of.romania@siol.net

Regatul Spaniei
Tel: 00 34 91 350 18 81; e-mail: secretariat@roembmad.tiscalibiz.com; informatii@consulat.e.telefonica.net

Regatul Suediei
Tel: 0046-8-10.86.03; e-mail: info@romanianembassy.se

Regatul Tarilor de Jos
Tel: 0031-70-354.37.96; e-mail: sicrned@tip.nl

Ordinul Suveran Militar de Malta
Tel: 0039-06-854.18.02; 854.18.03; e-mail: ambvatican@libero.it

Republica Cipru
Tel: 00357-22-495.333; 517.333; e-mail: embrom@cytanet.com.cy

Republica Ungara
Tel: 00-36-1-384-0271; e-mail: postmaster@roembbud.axelero.net

Lista cuprinzand tarile cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe baza de reciprocitate in domeniul sanatatii, conform prevederilor Ordinului comun MAI/MSF nr. 311/248/2002 (pentru calatoriile in aceste tari, cetatenii romani nu au nevoie de asigurare medicala, in limita acordurilor, intelegerilor sau protocoalelor semnate)

Albania, Marea Britanie, Armenia, Bulgaria, Cipru, China, Croatia , Cuba, Egipt, Grecia, Serbia si Muntenegru, Liban, Lituania, Macedonia, Moldova, Rusia, Siria, Slovenia,Tunisia,Turcia, Ucraina,Ungaria 

Lista statelor pe teritoriul carora cetatenii romani pot calatori fara viza:

- state care apartin Spatiului Schengen:
Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
- state membre ale Uniunii Europene:
Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
- alte state pentru care nu este necesara viza de intrare:
Albania, Andorra, Bulgaria, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Elvetia, Malaezia, Maroc, Moldova, Monaco, San Marino, Sfantul Scaun, Singapore, Tunisia, Uruguay, Liechtenstein, Venezuela

ATENTIE!

Cetatenii romani pot calatori pentru o perioada determinata (30 - 90 de zile) intr-un interval prestabilit (6 luni - 1 an), in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, iar durata sederii, de regula, poate fi realizata doar intr-un singur stat. Astfel, in tarile membre ale Spatiului Schengen: Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Luxemburg, Islanda, Danemarca si Elvetia, cetatenii romani au dreptul legal de sedere o perioada de 90 zile intr-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Conventia de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi facute mai multe calatorii in acest interval, dar totalul zilelor de sedere nu trebuie sa depaseasca 90, de la data primei intrari in Spatiul Schengen. Dupa consumarea celor 90 zile, cetateanul roman are obligatia de a parasi Spatiul Schengen, putand reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolphin Travel & Events SRL

| CUI RO17359590 | J13 / 785 / 2005| Licenta turism nr. inregistrare: 3506 / 27.03.2012 | Brevet turism nr: 9612 / 16.02.2005 | A.N.P.C. - www.anpc.gov.ro

PROGRAM
Luni - Vineri: 09:30 - 17:30
Str. Poporului nr. 36
Constanta - Romania
Tel: 0734.986.289

PARTENERI    
ShareThis Copy and Paste